Consultoria per a administracions públiques

Consultoria per administracions públiques

Planifiquem i promocionem el turisme dels Ajuntaments, Consells Comarcals, Patronats de Turisme, Consorcis i institucions governamentals, en definitiva cerquem el camí a seguir per a les destinacions turístiques.

COM TREBALLEM ?
Anàlisi del destí turístic – Estudi del mercat – Metodologia de treball – Màrqueting operatiu – Plans de comunicació.
El nostre lema és: El Turisme ha de ser sostenible. Coordinem el projecte en la seva globalitat i marquem les pautes a seguir per arribar a l’èxit, us guiem durant el camí, el farem junts i segur que escollirem el millor.

COM HO FEM ?
En primer lloc realitzem una trobada prèvia amb els responsables polítics i tècnics de la destinació turística, amb l’objectiu d’escoltar cap a on es vol anar i quina és la realitat actual, i a partir d’aquí fem un breu informe de les possibilitats i es fa una segona reunió per escollir el camí estratègic inicial a seguir. Tot seguir s’activa un protocol d’accions, timing i pressupost, una vegada aprovats, es comença la seva execució amb el seguiment i manteniment dels projectes per assolir els objectius.